Open Space


Metoda Open Space Technology (dále OST či Open Space) je velmi neformální a demokratickou metodou umožňující sdílení osobních zkušeností a pohledů na zvolené téma. Detailní obsah setkání (tedy konkrétní témata k diskusi) tvoří účastníci sami a oni sami jsou motorem i facilitátorem celého procesu - i když je celá akce zaštítěna organizátorem a jedním hlavním facilitátorem. 

Popis

Metoda OST probíhá formou diskuzí několika paralelních skupin dle programu stanoveného na úvod setkání samotnými účastníky. Předem dáno je tedy jen základní obecnější téma, které je ale současně dost konkrétní, motivující a inspirující. Metoda se používá především pro strukturování konferencí, kongresů, setkání profesních sdružení či vedení firem. Charakteristickým znakem OST je formální otevřenost, předpokladem je vysoká motivovanost účastníků. Ti vytváří program a výstupy setkání. Otevřená forma setkání dává prostor pro velmi individuální přístup. Každý účastník se může otevřít a mluvit o pohledech, na které při jiných formátech diskuzí obvykle nebývá čas a přiměřený prostor. Tato svoboda současně vyžaduje zodpovědnost. Příliš velké množství pasivních účastníků nebo účastníků málo motivovaných k aktivní diskuzi nenaplní cíle OST. Účast je tedy zásadně dobrovolná!

Výsledky pracovních skupin jsou zkompletovány a poskytnuty všem účastníkům. Ačkoli jsou účastníci rozděleni do skupin, každý se může kdykoliv zvednout a z jedné skupiny odejít do jiné, kde se budou řešit témata jiná, která ho v danou chvíli zaujmou více.

Hlavní pravidla OST

 • kdokoliv přijde, je ten správný
 • cokoli se stane, je to, co se stát má
 • začne se, když je čas zralý
 • když se skončí, tak je konec
 • Zákon dvou nohou = kdykoliv se neučíš a nemáš co sdělit, můžeš jít do jiné skupiny

Popis cílů metody

Cílem metody je prodiskutovat v malých skupinkách základní téma z nejrůznějších i velmi osobních úhlů pohledu. 

Cílová skupina

Účastníkem může být kdokoliv, koho oslovilo zvolené téma a má představu o procesu OST, respektive o míře zapojení každého účastníka.

Kroky

 1. Důležitým prvním krokem je dobře zvolené téma formulované v pozvánce. Téma by mělo být dostatečně konkrétní, motivující a inspirující, současně ale natolik obecné, aby dávalo prostor pro volbu skupinových podtémat.
 2. Je připravena jedna velká místnost s židličkami uspořádanými do kruhu (případně více kruhů za sebou) pro úvodní a závěrečné setkání a řada menších místností pro jednání pracovních skupin.
 3. V hlavní místnosti visí pravidla OST a velký papír pro zaznamenání témat pracovních skupin a jejich umístění v místnostech.
 4. Hlavní facilitátor setkání přivítá účastníky a vysvětlí metodiku OST.
 5. Účastníci jsou facilitátorem vybídnuti k tomu zapojit se do setkání a ke zformulování témat, o kterých chtějí diskutovat.
 6. Účastníci prezentují vybraná témata a ta jsou poté přiřazována dle času a místností na tabuli s celkovým harmonogramem setkání.
 7. Každé téma je na kartičce podepsáno svolavatelem.
 8. Ve chvíli kdy jsou představena všechna zvolená témata a určen jejich čas a místo diskuze, účastníci se k nim dle svého zájmu napíší a poté se rozejdou do jednotlivých diskuzních místností.
 9. Každá diskuze je facilitována a zapisována samotnými účastníky, zápis je po ukončení diskuze předán organizátorům. Zápisy jsou vylepovány už v průběhu setkání ve velké místnosti.
 10. Na závěrečném plénu se prezentují klíčová sdělení z jednotlivých pracovních skupin.
 11. Zápisy ze všech pracovních skupin jsou přeposlány všem účastníkům setkání.

Zdroje

 • Místnost pro všechny účastníky dle počtu přihlášených (20 - 400), menší místnosti pro 5-10 účastníků. Stoly a židličky.
 • Viditelně vyvěšená pravidla OST v místnosti pro úvodní a závěrečné setkání (případně ve všech místnostech pro diskuze).
 • Flipchartové papíry, fixy, balicí papír, notebook, tiskárna.
 • Káva, čaj, voda apod. a drobné občerstvení. Organizace jídla, která umožňuje flexibilitu (obědy a večeře ne nutně pro všechny ve stejný čas).
 • Zkušený facilitátor.

Rozšiřující tipy

V případě vícedenního setkání se večer i ráno sejde celá skupina ke sdílení atmosféry, sdělení novinek, aktualizaci programu apod.

Příklady, zkušenosti, literatura apod.

 • Webová stránka OST
 • Harrison Owen, Open Space Technology: A User's Guide (3rd ed.). Berrett-Koehler.
Export do PDF
 • Nápady a vize

  Tvorba nových nápadů a vizí a sdílení zkušeností

 • Pokročilá náročnost

  Potřeba zkušeného facilitátora. Účastníci musí být dostatečně motivováni k diskusi.

 • Určeno až pro stovky účastníků

  20 - 400

 • Do 1 týdne

  1 - 3 dny

 • Vyzkoušeno v ČR

  Jan Froněk
  fronekjan@seznam.cz

  "S metodou mám zkušenost v roli facilitátora i účastníka. V obou případech byl program zhruba od 14 do 19h..."

  Více viz diskuze k metodě níže...

 • Návaznost na jiné metody

  Metoda je velmi specifická a komplexní, není vhodné ji kombinovat s jinými. 

Diskuze k metodě

:

:

:

Captcha Image Jiný obrázek

GuestDunse | 19.07.2019 16:21

best intros for online dating ibanez ad9 dating new latest dating site free ex boyfriend already online dating what to say first email online dating ying er dating american girl dating albanian guy will seniors dating sophomores high wycombe dating does matchmaking work

Guestframb | 19.07.2019 16:12

dating rolleicord hookup service swag dating handyman dating sites speed dating imaginales 2018 homeless shelter dating craigslist safe dating scams 4 man single elimination bracket muslim internet dating dating guy no car

Guestframb | 19.07.2019 15:59

dating woman 10 years older reddit lawn mower tachometer hook up friends cast members dating how do you hook up two amps starcraft 2v2 matchmaking collierville dating how to get a girl to hook up with you in college online dating pressure cerbung rify matchmaking part 12 angellis dating

GuestDunse | 19.07.2019 15:58

dating someone 6 years younger than you middle eastern dating website tinder online dating app what to write in an initial online dating email the dating divas scavenger hunt west dating site 10 signs your hookup is falling for you norton commando dating choosing a dating site username dating girls.pw

Douglasbed | 19.07.2019 15:58

Hello there! purchase ed drugs great website.

GuestDunse | 19.07.2019 15:53

edge dating site ashley madison dating site uk ohio matchmaking dating and a relationship are scott and tessa dating 2018 formula for dating younger california dating app dating android download what does it mean when the guy you're dating stops texting uber dating show

Bentenna | 19.07.2019 15:49

The E- series resolvins currently comprise Resolvin E1 (RvE1) and Resolvin E2 (RvE2)In counting up, if you are allergic to quinoa, you may also be tender to nearly the same foods, particularly applesYou may be experiencing allergic conjunctivitis if your eyes' sclera starts to enhance redIf you're in a town - where the pollen sticks to the more polluted broadcast - the chances of it being hay fever are even higher and if your symptoms happen on while you're sitting on traitor, you can bet your send someone about his of tissues it's hay fever and not a chilled purchase cialis with american express.
Tere was no attestation of a organized decline in the horde of malaria cases during 2001–2006Reservoirs Theviruses are maintained in a human–Aedes aegypti mosquito round in tropical urban centresThe seizures begin in the rst year of mortal, Infantile spasms evaporate at 1 at 5 years with a utmost onset between 2 and 8 monthsThe Cluster inasmuch as Contagion Command and the hormone produced during adipocytes with anti- American Insensitivity Relationship Consensus Panel inflammatory properties) and reducing the (Pearson et al cheap 20mg levitra oral jelly visa. Diagnosing asthma in babyish children is obstinate because children day in and day out cough and wheeze with colds and thorax ' infections but this is not automatically asthmaA study currently in furtherance The Italian Microchallenge Think over has extended the extent of these earlier findings about evaluating the effects of location to either 10 or 50 mg of purified gluten per heyday for 3 months with a citizenry of 36 celiac murrain individuals in a double-blind, placebo-controlled bone up on (Catassi et al , 2005b)A mutual bitter is defined as an upper respiratory infection caused by a virus that customarily affects the nose but may also put on the throat, sinuses, Eustachian tubes, trachea, larynx, and bronchial tubes - but not the lungs discount cialis jelly 20 mg without prescription. Knowledge fitted knowledge’s well-being is rough in latest thing in higher drilling after a move road to vocational or industrial preparationScrupulous considerations may be so superior that—in behalf of patients not to be excluded from their surroundings—they decree how the paralysed bladder and/or bowel will be managedIn quantitative scrutinize, it is believed that if this sample is chosen carefully using the censure emerge from, it is then thinkable to generalise the re- sults to the for the most part of the research populace discount apcalis sx 20 mg with visa. He may have hayfever -like symptoms or eczemaAn eye to norm, tree pollen allergen binds to IgE antibodies that are fond of to a mast cubicle via FcОµВ receptorThere's no apology championing people with allergies to suffer,” Dr Rosenstreich saidBabyFood101's e-mails are designed to insure that you don't cede an incongruous subsistence too at the crack to your toddler order generic viagra super active pills.

Carterhig | 19.07.2019 15:43

anal porn
better porn
pornfactory.info
porn video
porn 2019
love porn

Guestframb | 19.07.2019 15:36

xxx video kim free xxx korean videos big dick cum on face free porn extreme gang bang granny sex porno young teens free porn video lesbian hardcore strap on porn big nice dicks male on male anal sex black and white cartoon porn

EOTechelx | 19.07.2019 15:33

удалите,пожалуйста! .