Plánování tvorby a obnovy veřejných prostranství


V ČR zatím nejčastější způsob zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů. Je to dáno grantovou podporou takovýchto projektů (Nadace Via, Nadace Partnerství, Nadace Proměny), ale také tím, že hmatatelný výsledek diskuze lze v relativně krátké době (roku až dvou) vidět. To je velmi motivující prvek při posilování důvěry v participativní procesy. Při zapojení veřejnosti do plánování veřejných prostranství se dá využít řada technik, které mohou mít své uplatnění i v jiných participativních projektech.

Jde o komplexní metodu - složenou z různých mezikroků - byly a jsou pro ni užívány různé názvy. Dříve se používal termín Plánovací víkend či Akční plánování. Rovněž se užívá termín Utváření místa aj. Námi předkládaný název a postupy jsou souhrnem zkušeností užívanými v ČR v poslední době. 

Popis

Příprava projektu veřejného prostranství začíná obvykle analýzami. Ty mohou probíhat formou pozorování a mapování chování uživatelů místa, rozhovorů s uživateli, komentovanou obchůzkou místa, formou ankety i části samotné plánovací dílny. Obsahem analýz je obvykle mapování problémů místa, silných stránek místa (hodnot území, které mají být zachovány nebo posíleny) a aktivit, které uživatelé realizují.

V následné fázi uživatelé místa definují očekávaný charakter místa, aktivity, které by zde chtěli realizovat a podmínky, které k tomu potřebují. Tato část může opět proběhnout formou rozhovorů, ankety, plánovací dílny nebo v časové následnosti všemi těmito formami. Plánovací dílna poté může posloužit kromě analýz a mapování potřeb k výběru prioritních aktivit a promýšlení, jak tyto aktivity v prostoru rozložit tak, aby prostranství utvářelo smysluplný celek.

Po takto definovaných požadavcích ze strany uživatelů následuje zpracování studie (případně ve variantách), která je opět předložena veřejnosti na veřejném setkání. Jeho závěry slouží k dopracování projektu pro realizační fázi. V rámci výstavby prostranství je možné vytipovat práce, které mohou realizovat samotní občané (pozemní práce, úklid, sázení stromů, natírání, malování apod.).

Popis cílů metody

Zjistit stávající využívání řešeného prostranství, názory obyvatel na něj a názory na možná zlepšení prostranství tak, aby výstupy projektu i realizace co nejvíce odpovídaly potřebám jeho uživatelů.

Cílová skupina

Všichni uživatelé místa: lidé žijící v jeho okolí, procházející se zde, navštěvující místo apod. Při plánování je nutné myslet na potřeby všech potenciálních skupin – senioři, lidé v produktivním věku, maminky, mládež, děti, handicapovaní, sportovci, kulturní organizace, majitelé okolních domů (restaurace, školy, úřady apod.).

Kroky

 1. Výběr jasně definovaného prostoru pro plánování dle potřeb komunity
 2. Ošetření majetkoprávních záležitostí, investic, zodpovědnosti jednotlivých partnerů projektu
 3. Ustavení pracovní skupiny projektu
 4. Odsouhlasení plánu zapojení veřejnosti (harmonogram a použité techniky)
 5. Předběžné analýzy dle výběru (mapování, trasování, rozhovory, anketa aj.)
 6. Sběr námětů na využití prostranství různými metodami dle výběru (viz výše)
 7. Organizace plánovací dílny zaměřené na finalizaci analýz a definování potřeb uživatelů
 8. Jako součást dílny je možný výběr priorit pro území a formou práce se slepou mapou i jejich rozvržení v prostoru
 9. Zpracování výstupů všech analýz a námětů pro projekt, předání podkladů architektovi
 10. Informování o výsledcích plánování, lhůta pro připomínkování
 11. Prezentace studie (ve variantách) navržené architektem
 12. Sběr závěrečných připomínek, zpracování projektu a jeho zveřejnění
 13. Výběr prací pro dobrovolníky, realizace dílčích úprav za účasti veřejnosti

Zdroje a pomůcky

 • Organizační tým
 • Facilitátor a zapisovatel
 • Mapové podklady
 • Finanční a věcné zdroje na realizaci výsledného projektu
 • Místnost pro plánování
 • Flipchart, papíry, fixy, slepé mapy, postity, lepítka pro bodování apod.
 • Drobné občerstvení

Rozšiřující tipy a doporučení

 • Pro plánování s veřejností je dobré vybrat si projektanta/architekta, který je srozuměn s nároky a principy tohoto procesu a který je komunikativní a ochotný vysvětlit své vlastní názory.
 • Do plánování se pokud možno nepouštějte bez toho, aniž byste měli zajištěny alespoň minimální zdroje na realizaci projektu. Plánování bez realizace je pro účastníky procesu demotivující.

Příklady, zkušenosti, literatura apod. 

 • Lenda Chaloupkova, H., 2000: Moje obec, moje město – věc veřejná? Techniky k zapojování veřejnosti do plánovacích procesů. Nadace VIA, Praha
 • Mikova, K.; Paulikova, M.; Pauliniova, Z., 2010: Verejne priestory. Nadacia Ekopolis, Banska Bystrica
 • Nadace Partnerství , 2013, Prostory – průvodce tvorbou a obnovou veřejných prostranství, Nadace Partnerství, Brno
 • Nadace Partnerství, 2003: Plánovací víkend: Příručka pro společné plánování veřejných prostranství. Nadace Partnerství, Brno
 • Nadace Partnerství, 2003: Utváření místa: Příručka k vytváření kvalitních veřejných prostranství. Nadace Partnerství, Brno
 • Wates, N., 2000: The Community Planning Handbook. Earthscan Publications Limited, London
 • Wates, N., 1999: Akční plánování. Nadace Partnerství, Brno
 • Nadace VIA - Místo, kde žijeme
 • Nadace Partnerství - Kvalitní veřejné prostory
Export do PDF
 • Plánování veřejných prostranství

  Konkrétní veřejná prostranství, případně větší území  

 • Velká náročnost

  Jsou zapotřebí zkušený facilitátor, architekt respektující principy této metody (práce s veřejností) a prostředky na realizaci naplánovaných změn.

 • Určeno až pro stovky účastníků

  10 - 200

 • Realizace do 12 měsíců

  • 3 hodiny pro jednu plánovací dílnu
  • 1-2 roky pro případ zapojení veřejnosti i do samotné realizace prostranství
 • Vyzkoušeno v ČR

  Metody plánování tvorby a obnovy veřejných prostranství využívá ke komunikaci s veřejností například Centrum pro komunitní práci.

 • Návaznost na jiné metody

  Plánování veřejných prostranství se dá doplnit a kombinovat s řadou metod – „city walk“, „mapy vnímání místa“, „bezpečné cesty do škol“ apod. 

Diskuze k metodě

:

:

:

Captcha Image Jiný obrázek

Aly | 11.01.2019 18:53

Hello there,

My name is Aly and I would like to know if you would have any interest to have your website here at participativnimetody.cz promoted as a resource on our blog alychidesign.com ?

We are in the midst of updating our broken link resources to include current and up to date resources for our readers. Our resource links are manually approved allowing us to mark a link as a do-follow link as well
.
If you may be interested please in being included as a resource on our blog, please let me know.

Thanks,
Aly

binsnef | 21.12.2018 16:09

You can GENERATE UNLIMITED Robux in 2019 with use ONLINE GENERATOR ULTIMATE From this link:

https://billscheatworld.com/ROBLOXHackOnlineUltimate/

or

https://readymag.com/u35745964/BestRobuxGenerator2019/kW:
Roblox Hack Pc 2019
Give Me Free Robux 2019
Robux Free Generator 2019
Generator Robux 2019
Give Me Free Robux 2019
Roblox Robux Hack Easy 2019
Roblox Online Generator 2019
How To Get Free Robux On Roblox 2019
Free Robux No Survey No Download 2019
Roblox Generator 2019
Roblox Cash Hack 2019
Robux Hack No Human Verification 2019
Give Me Free Robux 2019
Free Robux Now 2019
Robux Cash Generator 2019
I Want Free Robux 2019
Roblox Robux 2019
Roblox Robux Hack 2019
Free Robux Money 2019
Free Robux No Download 2019
Free Robux Games 2019
Roblox Hack No Human Verification 2019
Roblox Hack Unlimited Robux 2019
Free Robux For Free 2019
Roblox Free Robux Generator 2019
Roblox Online Free 2019
Roblox Account Hacker 2019
Free Robux Generator No Surveys 2019
Roblox Money Hack 2019
Robux And Tix Hack 2019
How To Hack Roblox 2019

binsnef | 21.12.2018 16:00

You can GENERATE UNLIMITED Robux in 2019 with use ONLINE GENERATOR ULTIMATE From this link:

https://billscheatworld.com/ROBLOXHackOnlineUltimate/

or

https://create.piktochart.com/output/35118507-roblox-generator-in-2019-how-to-get-rx-freekW:
Free Robux Generator No Offers 2019
Roblox Free Robux No Survey 2019
Roblox Hack Generator 2019
How Do You Get Free Robux 2019
Roblox Hack No Human Verification 2019
Robux Hack No Verify 2019
Free Roblox Money 2019
Robux Generator Online 2019
Get Free Roblox 2019
Roblox Generator No Survey 2019
Easy Way To Get Free Robux On Roblox 2019
Roblox Rs Hack 2019
Robux Generator 2019
Free Robux And Tix 2019
Roblox Robux And Tix Generator 2019
Robux Hack No Verification 2019
Easy Robux Generator 2019
Roblox Generator App 2019
Robux Hacks That Work 2019
Roblox Money Generator 2019
Roblox Easy Robux 2019
Roblox Robux Generator 2019
Robux Online Hack 2019
Robux Generator 2019
Free Roblox Generator 2019
Roblox Cheats For Robux 2019
Roblox Robux Hack Easy 2019
Get Roblox For Free 2019
Buy Robux Online 2019
Roblox Hack 2019
Easy Robux Generator 2019

binsnef | 21.12.2018 15:36

You can GENERATE UNLIMITED Robux in 2019 with use ONLINE GENERATOR ULTIMATE From this link:

https://billscheatworld.com/ROBLOXHackOnlineUltimate/

or

https://readymag.com/u35745964/BestRobuxGenerator2019/kW:
Free Robux Now 2019
Roblox Code Generator 2019
Free Robux Codes 2019
Roblox Hack Generator 2019
Free Robucks 2019
Get Free Roblox 2019
Roblox Robux Generator No Survey 2019
Free Robux Generator No Offers 2019
Robux Hack Download 2019
Roblox Account Hacker 2019
Robux Hack Generator 2019
Generator Robux 2019
Robux Code Generator 2019
Free Robux Generator 2019
Get Free Robux No Verification 2019
Free Robux Now 2019
Free Robux Generator No Verification 2019
Free Robux Generator 2019
Roblox Hack Robux And Tix 2019
Roblox Hack Tool 2019
Roblox Hack Tool 2019
Robux Generator No Verification 2019
Free Robux Website 2019
Buy Robux For Free 2019
Hack Robux For Roblox 2019
Free Robux Games 2019
Earn Free Robux 2019
Robux Online Hack 2019
Free Robux No Survey No Download 2019
Free Robux No Verification 2019
Roblox Robux Generator 2019

binsnef | 21.12.2018 15:31

You can GENERATE UNLIMITED Robux in 2019 with use ONLINE GENERATOR ULTIMATE From this link:

https://billscheatworld.com/ROBLOXHackOnlineUltimate/

or

https://readymag.com/u35745964/BestRobuxGenerator2019/kW:
Easy Roblox Hack 2019
Robux Generator Online 2019
Online Roblox Free 2019
Hack Robux 2019
Roblox Free Robux 2019
How To Get Free Robux 2019
Websites To Get Free Robux 2019
Roblox Robux And Tix Generator 2019
Roblox Generator Robux Free 2019
Free Robux Easy 2019
Roblox Money Generator 2019
Get Robux Free In 2019
Generator Robux 2019
How To Get Free Robux No Survey 2019
Free Robux Generator 2019
Roblox Hack Generator 2019
Roblox Creator 2019
Roblox Generator 2019
How To Get Free Robux Hack 2019
Free Robux Generator No Verification 2019
Robux And Tix 2019
Working Robux Generator 2019
Hack Robux Roblox 2019
Roblox Download Free 2019
Roblox Robux Maker 2019
How To Hack Robux 2019
Free Robux 2019
Roblox Robux Generator Online 2019
Roblox Robux Hack No Verification 2019
Free Roblox Hacks 2019
Free Robux Generator 2019

binsnef | 21.12.2018 15:26

You can GENERATE UNLIMITED Robux in 2019 with use ONLINE GENERATOR ULTIMATE From this link:

https://billscheatworld.com/ROBLOXHackOnlineUltimate/

or

https://create.piktochart.com/output/35118275-roblox-hack-2019-free-rx-generator-ios-android-freekW:
Robux Generator No Verification 2019
Easy Robux Generator 2019
Generator Robux 2019
Roblox Resources 2019
Robux Generator No Human Verification 2019
Roblox Hack No Human Verification 2019
Robux Generator No Verification 2019
Roblox Robux Generator 2019
How To Get Free Robux On Roblox 2019
Get Free Roblox 2019
Roblox Tix Generator 2019
Free Robux And Tix Generator 2019
Roblox Money Hack 2019
Free Roblox Hacks 2019
Get Free Robux 2019
Real Robux Hack 2019
Roblox Cheats For Robux 2019
Free Robux Survey 2019
Free Robux No Survey 2019
Robux Free Robux 2019
Free Robux Win 2019
Roblox Robux Maker 2019
Free Money In Roblox 2019
Robux Generator No Offers 2019
Roblox Creator 2019
Roblox Generator No Survey 2019
Free Robux Survey 2019
Roblox Gifts 2019
Roblox Tix Generator 2019
Roblox Online 2019 HACK
Give Me Free Robux 2019

binsnef | 21.12.2018 04:51

NBA 2k19 VC Generator 2019 and CREDITS TOO!! PREMIUM and FREE. Check it and enjoy. LEAVE A COMMENT! Thanks.

VISIT Site to GET this HACK ONLINE for NBA 2k19 > get from this

or from direct link.

VISIT Site to GET this HACK ONLINE for NBA 2k19 > https://billscheatworld.com/hot-nba-2k19-hack-online-generator-vc-totally-free-premium/KW:
Nba Live Mobile 2k19 Hack
Free Vc Nba 2k19 Xbox 360 2019
Nba 2k19 Vc Free Xbox One 2019
Nba 2k19 Free Vc Online 2019
Nba 2k19 Hack Tool
Nba 2k19 My Career Free Vc 2019
Nba 2k19 Hack Android 2019
Nba 2k19 Ios Hack Vc 2019
Get Free Vc Nba 2k19 Ps4 2019
Nba 2k19 Vc Hack 2019
Nba 2k19 Ios Money Hack 2019
Nba 2k19 99 Hack 2019
Nba 2k19 Hack Reddit 2019
Nba 2k19 Mobile Hack Ios 2019
My Nba 2k19 Hack Ios
Free Vc In Nba 2k19 Ps4 2019
Nba 2k19 Free Vc Nintendo Switch
Nba 2k19 Money Hack 2019
Nba 2k19 Free Vc Codes Ps4 2019
Hack On Nba 2k19 2019
Nba 2k19 Hack Xbox One 2019
Nba 2k19 Hacks 2019
Nba 2k19 Legend Edition Free Vc 2019
Free Vc For Nba 2k19 Xbox One 2019
Nba 2k19 My Career Offline Hack 2019

binsnef | 21.12.2018 04:47

NBA 2k19 VC Generator 2019 and CREDITS TOO!! PREMIUM and FREE. Check it and enjoy. LEAVE A COMMENT! Thanks.

VISIT Site to GET this HACK ONLINE for NBA 2k19 > get from this

or from direct link.

VISIT Site to GET this HACK ONLINE for NBA 2k19 > https://billscheatworld.com/hot-nba-2k19-hack-online-generator-vc-totally-free-premium/KW:
Nba 2k19 Free Vc Ios 2019
Nba 2k19 My Career Free Vc 2019
My Nba 2k19 Free Credits 2019
Nba 2k19 Hack Xbox 360
Nba 2k19 Hacks Android
Nba 2k19 Locker Codes Ps4 Free Vc 2019
Nba 2k19 Mycareer Offline Hack 2019
How To Hack Nba 2k19 Using Lucky Patcher
Nba 2k19 Money Hack Android
Nba 2k19 Pc Badge Hack 2019
Nba 2k19 Hack Generator
Nba 2k19 99 Hack 2019
Nba 2k19 Free Vc Amazon 2019
Nba 2k19 Hack Ipa 2019
Nba 2k19 Hack Tool 2019
Nba 2k19 Hack Vc Generator
Hack On Nba 2k19 2019
Nba 2k19 Hack Ps4 Vc 2019
Nba Live 2k19 Hack 2019
Nba 2k19 My Career Free Vc 2019
Nba 2k19 Hack Download Ios
Nba 2k19 Mobile Hack Apk
Nba 2k19 Vc Hack Working
Get Free Vc Nba 2k19 Ps4 2019
How To Hack Nba 2k19 On Ios 2019

binsnef | 21.12.2018 04:41

NBA 2k19 VC Generator 2019 and CREDITS TOO!! PREMIUM and FREE. Check it and enjoy. LEAVE A COMMENT! Thanks.

VISIT Site to GET this HACK ONLINE for NBA 2k19 > get from this

or from direct link.

VISIT Site to GET this HACK ONLINE for NBA 2k19 > https://billscheatworld.com/hot-nba-2k19-hack-online-generator-vc-totally-free-premium/KW:
Nba 2k19 Hacks Pc 2019
Nba 2k19 Hack For Android 2019
Nba 2k19 Free Vc Codes Xbox One 2019
Cara Hack Nba 2k19 Android
Nba 2k19 Vc Hack Reddit
Free Vc In Nba 2k19 2019
Nba 2k19 Hack Vc 2019
Nba 2k19 Vc Hack Ios 2019
Nba 2k19 Shooting Hack 2019
Nba 2k19 Gold Hack 2019
Nba 2k19 Hack Coins 2019
Nba 2k19 Android Badges Hack
Nba 2k19 Hack Android 2019
Nba 2k19 Phone Hack 2019
My Nba 2k19 App Hack 2019
Nba Live 2k19 Hack 2019
Nba 2k19 Hack Steam
Nba 2k19 Hack Ipa 2019
Nba 2k19 Vc Hack Reddit
Nba 2k19 Mobile Hack 2019
Nba 2k19 Vc For Free 2019
Nba 2k19 My Team Hacks 2019
Nba 2k19 Myteam Hack 2019
Nba 2k19 Hack Download Ios
Nba 2k19 Mobile Hack Ios 2019

binsnef | 21.12.2018 04:02

NBA 2k19 VC Generator 2019 and CREDITS TOO!! PREMIUM and FREE. Check it and enjoy. LEAVE A COMMENT! Thanks.

VISIT Site to GET this HACK ONLINE for NBA 2k19 > get from this

or from direct link.

VISIT Site to GET this HACK ONLINE for NBA 2k19 > https://billscheatworld.com/hot-nba-2k19-hack-online-generator-vc-totally-free-premium/KW:
Nba 2k19 Hack Xbox 360
Nba 2k19 Shooting Hack
Nba 2k19 Free Vc Reddit 2019
Nba 2k19 My Career Hack Pc 2019
Nba 2k19 My Career Free Vc 2019
Nba 2k19 Free Vc Points 2019
Nba 2k19 Hack 2019
My Nba 2k19 Hack 2019
Nba 2k19 Xbox Hacks 2019
Nba 2k19 Buy 75000 Vc Get 75000 Free 2019
Nba 2k19 Hack Online
Nba 2k19 Vc Free Codes 2019
Nba 2k19 Vc Coins Free 2019
Nba 2k19 Credits Free 2019
Nba 2k19 Switch Free Vc 2019
Nba 2k19 Hack Coins 2019
Nba 2k19 Hack Android
Nba 2k19 Mod Hack 2019
Nba 2k19 Hack Ps4 Vc 2019
Nba 2k19 Pc Badge Hack 2019
Nba 2k19 Free Vc App 2019
Nba 2k19 Discover Hacks 2019
Nba 2k19 Switch Free Vc 2019
Nba 2k19 Vc Hack 2019
Nba 2k19 Money Hack Android