Plánování tvorby a obnovy veřejných prostranství


V ČR zatím nejčastější způsob zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů. Je to dáno grantovou podporou takovýchto projektů (Nadace Via, Nadace Partnerství, Nadace Proměny), ale také tím, že hmatatelný výsledek diskuze lze v relativně krátké době (roku až dvou) vidět. To je velmi motivující prvek při posilování důvěry v participativní procesy. Při zapojení veřejnosti do plánování veřejných prostranství se dá využít řada technik, které mohou mít své uplatnění i v jiných participativních projektech.

Jde o komplexní metodu - složenou z různých mezikroků - byly a jsou pro ni užívány různé názvy. Dříve se používal termín Plánovací víkend či Akční plánování. Rovněž se užívá termín Utváření místa aj. Námi předkládaný název a postupy jsou souhrnem zkušeností užívanými v ČR v poslední době. 

Popis

Příprava projektu veřejného prostranství začíná obvykle analýzami. Ty mohou probíhat formou pozorování a mapování chování uživatelů místa, rozhovorů s uživateli, komentovanou obchůzkou místa, formou ankety i části samotné plánovací dílny. Obsahem analýz je obvykle mapování problémů místa, silných stránek místa (hodnot území, které mají být zachovány nebo posíleny) a aktivit, které uživatelé realizují.

V následné fázi uživatelé místa definují očekávaný charakter místa, aktivity, které by zde chtěli realizovat a podmínky, které k tomu potřebují. Tato část může opět proběhnout formou rozhovorů, ankety, plánovací dílny nebo v časové následnosti všemi těmito formami. Plánovací dílna poté může posloužit kromě analýz a mapování potřeb k výběru prioritních aktivit a promýšlení, jak tyto aktivity v prostoru rozložit tak, aby prostranství utvářelo smysluplný celek.

Po takto definovaných požadavcích ze strany uživatelů následuje zpracování studie (případně ve variantách), která je opět předložena veřejnosti na veřejném setkání. Jeho závěry slouží k dopracování projektu pro realizační fázi. V rámci výstavby prostranství je možné vytipovat práce, které mohou realizovat samotní občané (pozemní práce, úklid, sázení stromů, natírání, malování apod.).

Popis cílů metody

Zjistit stávající využívání řešeného prostranství, názory obyvatel na něj a názory na možná zlepšení prostranství tak, aby výstupy projektu i realizace co nejvíce odpovídaly potřebám jeho uživatelů.

Cílová skupina

Všichni uživatelé místa: lidé žijící v jeho okolí, procházející se zde, navštěvující místo apod. Při plánování je nutné myslet na potřeby všech potenciálních skupin – senioři, lidé v produktivním věku, maminky, mládež, děti, handicapovaní, sportovci, kulturní organizace, majitelé okolních domů (restaurace, školy, úřady apod.).

Kroky

 1. Výběr jasně definovaného prostoru pro plánování dle potřeb komunity
 2. Ošetření majetkoprávních záležitostí, investic, zodpovědnosti jednotlivých partnerů projektu
 3. Ustavení pracovní skupiny projektu
 4. Odsouhlasení plánu zapojení veřejnosti (harmonogram a použité techniky)
 5. Předběžné analýzy dle výběru (mapování, trasování, rozhovory, anketa aj.)
 6. Sběr námětů na využití prostranství různými metodami dle výběru (viz výše)
 7. Organizace plánovací dílny zaměřené na finalizaci analýz a definování potřeb uživatelů
 8. Jako součást dílny je možný výběr priorit pro území a formou práce se slepou mapou i jejich rozvržení v prostoru
 9. Zpracování výstupů všech analýz a námětů pro projekt, předání podkladů architektovi
 10. Informování o výsledcích plánování, lhůta pro připomínkování
 11. Prezentace studie (ve variantách) navržené architektem
 12. Sběr závěrečných připomínek, zpracování projektu a jeho zveřejnění
 13. Výběr prací pro dobrovolníky, realizace dílčích úprav za účasti veřejnosti

Zdroje a pomůcky

 • Organizační tým
 • Facilitátor a zapisovatel
 • Mapové podklady
 • Finanční a věcné zdroje na realizaci výsledného projektu
 • Místnost pro plánování
 • Flipchart, papíry, fixy, slepé mapy, postity, lepítka pro bodování apod.
 • Drobné občerstvení

Rozšiřující tipy a doporučení

 • Pro plánování s veřejností je dobré vybrat si projektanta/architekta, který je srozuměn s nároky a principy tohoto procesu a který je komunikativní a ochotný vysvětlit své vlastní názory.
 • Do plánování se pokud možno nepouštějte bez toho, aniž byste měli zajištěny alespoň minimální zdroje na realizaci projektu. Plánování bez realizace je pro účastníky procesu demotivující.

Příklady, zkušenosti, literatura apod. 

 • Lenda Chaloupkova, H., 2000: Moje obec, moje město – věc veřejná? Techniky k zapojování veřejnosti do plánovacích procesů. Nadace VIA, Praha
 • Mikova, K.; Paulikova, M.; Pauliniova, Z., 2010: Verejne priestory. Nadacia Ekopolis, Banska Bystrica
 • Nadace Partnerství , 2013, Prostory – průvodce tvorbou a obnovou veřejných prostranství, Nadace Partnerství, Brno
 • Nadace Partnerství, 2003: Plánovací víkend: Příručka pro společné plánování veřejných prostranství. Nadace Partnerství, Brno
 • Nadace Partnerství, 2003: Utváření místa: Příručka k vytváření kvalitních veřejných prostranství. Nadace Partnerství, Brno
 • Wates, N., 2000: The Community Planning Handbook. Earthscan Publications Limited, London
 • Wates, N., 1999: Akční plánování. Nadace Partnerství, Brno
 • Nadace VIA - Místo, kde žijeme
 • Nadace Partnerství - Kvalitní veřejné prostory
Export do PDF
 • Plánování veřejných prostranství

  Konkrétní veřejná prostranství, případně větší území  

 • Velká náročnost

  Jsou zapotřebí zkušený facilitátor, architekt respektující principy této metody (práce s veřejností) a prostředky na realizaci naplánovaných změn.

 • Určeno až pro stovky účastníků

  10 - 200

 • Realizace do 12 měsíců

  • 3 hodiny pro jednu plánovací dílnu
  • 1-2 roky pro případ zapojení veřejnosti i do samotné realizace prostranství
 • Vyzkoušeno v ČR

  Metody plánování tvorby a obnovy veřejných prostranství využívá ke komunikaci s veřejností například Centrum pro komunitní práci.

 • Návaznost na jiné metody

  Plánování veřejných prostranství se dá doplnit a kombinovat s řadou metod – „city walk“, „mapy vnímání místa“, „bezpečné cesty do škol“ apod. 

Diskuze k metodě

:

:

:

Captcha Image Jiný obrázek

binsnef | 08.12.2018 23:55

Free V-Bucks for FORTNITE Game 2019!

GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)


Fortnite Hack Jailbreak
Fortnite Leaked Skins And Emotes
Fortnite Hack Esp/Aimbot July 2019
Free-V Bucks-Fortnite 01
Free V Bucks Fortnite Xbox 1
Hackers In Fortnite
Fortnite Hack Headshot
Fortnite Free V Bucks Deutsch
Fortnite Hacks Free V Bucks Ad
Fortnite Hack 1.4
How To Hack Fortnite Battle Royale
Fortnite Leaked Skins Fnbr
Get Free V Bucks In Fortnite
Fortnite How To Get Free V Bucks Ps4
Fortnite Free V Bucks Xbox One Hack
Fortnite Battle Royale Hack Pc
Kako Dobiti Free V Bucks U Fortnite
Fortnite Hack Download Season 6
Fortnite Battle Pass 3 Hack
Fortnite Hack V Bucks Mobile
Fortnite Free V Bucks Hack Generator
Fortnite Free V Bucks Instagram
Fortnite Aimbot Hack + Esp 0.22
Fortnite Free V Bucks Season 4
Fortnite Battle Royale Hack Buy
Fortnite Leaked Skins Season 7
V Bucks Fortnite Hack Ps4
Fortnite Hack Invisible


Fortnite Battle Royale Hacks Book

binsnef | 08.12.2018 23:50

Free V-Bucks for FORTNITE Game 2019!

GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)


Fortnite Free V Bucks Phone
Fortnite Hack 3.4
Fortnite Hack For Nintendo Switch
Fortnite Hack Mpgh
How To Hack In Fortnite Battle Royale Xbox One
Fortnite Raging Hack
Fortnite Free V Bucks Code Ios
Fortnite Hack Tool
Fortnite Hack To Get All Skins
Fortnite Hack Esp And Aimbot Free
Fortnite Hack Tool
Fortnite Hack Page
Fortnite Level 100 Hack
Fortnite Daily Online Free V Bucks
Fortnite Leaked Skins Season 5
Fortnite Battle Royale Free V Bucks Glitch
Fortnite Hack Download Ios
Fortnite Battle Royale Hack Xbox
Fortnite Tier Hack Season 5
9 Million Fortnite Accounts Hacked
Fortnite Free V Bucks Ps4 Glitch
Fortnite Hack Season 3
Fortnite Known Hacks
Fortnite Hack Unlimited V Bucks
Fortnite Hack License Key
Fortnite Free V Bucks Tool
Fortnite Hack Unblocked
Fortnite Free V Bucks Ps4 Easy


Fortnite Free V Bucks Game

binsnef | 08.12.2018 23:50

Free V-Bucks for FORTNITE Game 2019!

GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)


Fortnite Free V Bucks Phone
Fortnite Hack 3.4
Fortnite Hack For Nintendo Switch
Fortnite Hack Mpgh
How To Hack In Fortnite Battle Royale Xbox One
Fortnite Raging Hack
Fortnite Free V Bucks Code Ios
Fortnite Hack Tool
Fortnite Hack To Get All Skins
Fortnite Hack Esp And Aimbot Free
Fortnite Hack Tool
Fortnite Hack Page
Fortnite Level 100 Hack
Fortnite Daily Online Free V Bucks
Fortnite Leaked Skins Season 5
Fortnite Battle Royale Free V Bucks Glitch
Fortnite Hack Download Ios
Fortnite Battle Royale Hack Xbox
Fortnite Tier Hack Season 5
9 Million Fortnite Accounts Hacked
Fortnite Free V Bucks Ps4 Glitch
Fortnite Hack Season 3
Fortnite Known Hacks
Fortnite Hack Unlimited V Bucks
Fortnite Hack License Key
Fortnite Free V Bucks Tool
Fortnite Hack Unblocked
Fortnite Free V Bucks Ps4 Easy


Fortnite Free V Bucks Game

binsnef | 08.12.2018 23:50

Free V-Bucks for FORTNITE Game 2019!

GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)


Fortnite Free V Bucks Phone
Fortnite Hack 3.4
Fortnite Hack For Nintendo Switch
Fortnite Hack Mpgh
How To Hack In Fortnite Battle Royale Xbox One
Fortnite Raging Hack
Fortnite Free V Bucks Code Ios
Fortnite Hack Tool
Fortnite Hack To Get All Skins
Fortnite Hack Esp And Aimbot Free
Fortnite Hack Tool
Fortnite Hack Page
Fortnite Level 100 Hack
Fortnite Daily Online Free V Bucks
Fortnite Leaked Skins Season 5
Fortnite Battle Royale Free V Bucks Glitch
Fortnite Hack Download Ios
Fortnite Battle Royale Hack Xbox
Fortnite Tier Hack Season 5
9 Million Fortnite Accounts Hacked
Fortnite Free V Bucks Ps4 Glitch
Fortnite Hack Season 3
Fortnite Known Hacks
Fortnite Hack Unlimited V Bucks
Fortnite Hack License Key
Fortnite Free V Bucks Tool
Fortnite Hack Unblocked
Fortnite Free V Bucks Ps4 Easy


Fortnite Free V Bucks Game

binsnef | 08.12.2018 23:49

Free V-Bucks for FORTNITE Game 2019!

GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)


Fortnite Free V Bucks Phone
Fortnite Hack 3.4
Fortnite Hack For Nintendo Switch
Fortnite Hack Mpgh
How To Hack In Fortnite Battle Royale Xbox One
Fortnite Raging Hack
Fortnite Free V Bucks Code Ios
Fortnite Hack Tool
Fortnite Hack To Get All Skins
Fortnite Hack Esp And Aimbot Free
Fortnite Hack Tool
Fortnite Hack Page
Fortnite Level 100 Hack
Fortnite Daily Online Free V Bucks
Fortnite Leaked Skins Season 5
Fortnite Battle Royale Free V Bucks Glitch
Fortnite Hack Download Ios
Fortnite Battle Royale Hack Xbox
Fortnite Tier Hack Season 5
9 Million Fortnite Accounts Hacked
Fortnite Free V Bucks Ps4 Glitch
Fortnite Hack Season 3
Fortnite Known Hacks
Fortnite Hack Unlimited V Bucks
Fortnite Hack License Key
Fortnite Free V Bucks Tool
Fortnite Hack Unblocked
Fortnite Free V Bucks Ps4 Easy


Fortnite Free V Bucks Game

binsnef | 08.12.2018 23:43

Free V-Bucks for FORTNITE Game 2019!

GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)


Fortnite Hack 2019 Ios
Fortnite Free V Bucks Code Generator
Fortnite Hack Generator
Fortnite Leaked Bullseye
Fortnite Hack God
Fortnite Hack Real
Fortnite Tier Hack Season 6
Fortnite Hack.Web
Fortnite Hack Unblocked
Fortnite Battle Royale Hack Mod Menu Free
Fortnite Hack Private
Fortnite Hack On Pc
Fortnite Hack Eado.Net
Fortnite Hacks Free Ps4
Fortnite Hack Download 2019
Fortnite Leaked Back Bling Season 5
Fortnite Free 2000 V Bucks
Fortnite Free V Bucks Xyz
Fortnite Hack Epic Games
Fortnite How To Get Free V Bucks Season 6
Fortnite Hack On Pc
Easy Fortnite V Bucks Hack
Fortnite Free The V Bucks
Hack Za Fortnite
Fortnite Leaked Back Bling Season 5
Fortnite Leaked Bundles
Fortnite Revive Hack
Fortnite Hack Pc Download 2019


Fortnite Hack July 2019

binsnef | 08.12.2018 23:43

Free V-Bucks for FORTNITE Game 2019!

GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)


Fortnite Hack 2019 Ios
Fortnite Free V Bucks Code Generator
Fortnite Hack Generator
Fortnite Leaked Bullseye
Fortnite Hack God
Fortnite Hack Real
Fortnite Tier Hack Season 6
Fortnite Hack.Web
Fortnite Hack Unblocked
Fortnite Battle Royale Hack Mod Menu Free
Fortnite Hack Private
Fortnite Hack On Pc
Fortnite Hack Eado.Net
Fortnite Hacks Free Ps4
Fortnite Hack Download 2019
Fortnite Leaked Back Bling Season 5
Fortnite Free 2000 V Bucks
Fortnite Free V Bucks Xyz
Fortnite Hack Epic Games
Fortnite How To Get Free V Bucks Season 6
Fortnite Hack On Pc
Easy Fortnite V Bucks Hack
Fortnite Free The V Bucks
Hack Za Fortnite
Fortnite Leaked Back Bling Season 5
Fortnite Leaked Bundles
Fortnite Revive Hack
Fortnite Hack Pc Download 2019


Fortnite Hack July 2019

binsnef | 08.12.2018 23:43

Free V-Bucks for FORTNITE Game 2019!

GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)


Fortnite Hack 2019 Ios
Fortnite Free V Bucks Code Generator
Fortnite Hack Generator
Fortnite Leaked Bullseye
Fortnite Hack God
Fortnite Hack Real
Fortnite Tier Hack Season 6
Fortnite Hack.Web
Fortnite Hack Unblocked
Fortnite Battle Royale Hack Mod Menu Free
Fortnite Hack Private
Fortnite Hack On Pc
Fortnite Hack Eado.Net
Fortnite Hacks Free Ps4
Fortnite Hack Download 2019
Fortnite Leaked Back Bling Season 5
Fortnite Free 2000 V Bucks
Fortnite Free V Bucks Xyz
Fortnite Hack Epic Games
Fortnite How To Get Free V Bucks Season 6
Fortnite Hack On Pc
Easy Fortnite V Bucks Hack
Fortnite Free The V Bucks
Hack Za Fortnite
Fortnite Leaked Back Bling Season 5
Fortnite Leaked Bundles
Fortnite Revive Hack
Fortnite Hack Pc Download 2019


Fortnite Hack July 2019

binsnef | 08.12.2018 23:31

Free V-Bucks for FORTNITE Game 2019!

GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)


Fortnite Hack Working 2019
Fortnite Hack Generator
Free Fortnite V Bucks Xbox One Codes
Fortnite Free V Bucks Xbox One
Fortnite 1 Shot Hack
Fortnite Hack Youtube Ad
Fortnite Hack Invisible
Fortnite Hack.Web
Fortnite Hack Discord
Fortnite Generator Online Hack 999.999 Vbucks
Fortnite 4.4 Hack
Fortnite Hack Bot
Fortnite Hack 1.8.2
Fortnite Free V Bucks Phone
Fortnite Battle Royale Private Hack
Fortnite Leaked Stuff
Free V Bucks Fortnite Ps4 Dansk
Fortnite Hacks Pc Download
Fortnite Hack Using Cheat Engine
Fortnite Free V Bucks Glitch Ps4
Fortnite Battle Royale Hack Cheats
Fortnite Hack Book
Fortnite Free V Bucks Code Xbox One
Fortnite Free V Bucks No Generator
Fortnite Hack Xbox 1 V Bucks
Fortnite Free V Bucks Generator Without Human Verification
Fortnite 1000 V Bucks Code Free
Free-V Bucks-Fortnite 01


Fortnite Hack Cydia

binsnef | 08.12.2018 23:31

Free V-Bucks for FORTNITE Game 2019!

GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)
GET FROM THIS: https://billscheatworld.com/get-fortnite-battle-royale-v-bucks-free-2018/ and enjoy :)


Fortnite Hack Working 2019
Fortnite Hack Generator
Free Fortnite V Bucks Xbox One Codes
Fortnite Free V Bucks Xbox One
Fortnite 1 Shot Hack
Fortnite Hack Youtube Ad
Fortnite Hack Invisible
Fortnite Hack.Web
Fortnite Hack Discord
Fortnite Generator Online Hack 999.999 Vbucks
Fortnite 4.4 Hack
Fortnite Hack Bot
Fortnite Hack 1.8.2
Fortnite Free V Bucks Phone
Fortnite Battle Royale Private Hack
Fortnite Leaked Stuff
Free V Bucks Fortnite Ps4 Dansk
Fortnite Hacks Pc Download
Fortnite Hack Using Cheat Engine
Fortnite Free V Bucks Glitch Ps4
Fortnite Battle Royale Hack Cheats
Fortnite Hack Book
Fortnite Free V Bucks Code Xbox One
Fortnite Free V Bucks No Generator
Fortnite Hack Xbox 1 V Bucks
Fortnite Free V Bucks Generator Without Human Verification
Fortnite 1000 V Bucks Code Free
Free-V Bucks-Fortnite 01


Fortnite Hack Cydia