Plánování tvorby a obnovy veřejných prostranství


V ČR zatím nejčastější způsob zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů. Je to dáno grantovou podporou takovýchto projektů (Nadace Via, Nadace Partnerství, Nadace Proměny), ale také tím, že hmatatelný výsledek diskuze lze v relativně krátké době (roku až dvou) vidět. To je velmi motivující prvek při posilování důvěry v participativní procesy. Při zapojení veřejnosti do plánování veřejných prostranství se dá využít řada technik, které mohou mít své uplatnění i v jiných participativních projektech.

Jde o komplexní metodu - složenou z různých mezikroků - byly a jsou pro ni užívány různé názvy. Dříve se používal termín Plánovací víkend či Akční plánování. Rovněž se užívá termín Utváření místa aj. Námi předkládaný název a postupy jsou souhrnem zkušeností užívanými v ČR v poslední době. 

Popis

Příprava projektu veřejného prostranství začíná obvykle analýzami. Ty mohou probíhat formou pozorování a mapování chování uživatelů místa, rozhovorů s uživateli, komentovanou obchůzkou místa, formou ankety i části samotné plánovací dílny. Obsahem analýz je obvykle mapování problémů místa, silných stránek místa (hodnot území, které mají být zachovány nebo posíleny) a aktivit, které uživatelé realizují.

V následné fázi uživatelé místa definují očekávaný charakter místa, aktivity, které by zde chtěli realizovat a podmínky, které k tomu potřebují. Tato část může opět proběhnout formou rozhovorů, ankety, plánovací dílny nebo v časové následnosti všemi těmito formami. Plánovací dílna poté může posloužit kromě analýz a mapování potřeb k výběru prioritních aktivit a promýšlení, jak tyto aktivity v prostoru rozložit tak, aby prostranství utvářelo smysluplný celek.

Po takto definovaných požadavcích ze strany uživatelů následuje zpracování studie (případně ve variantách), která je opět předložena veřejnosti na veřejném setkání. Jeho závěry slouží k dopracování projektu pro realizační fázi. V rámci výstavby prostranství je možné vytipovat práce, které mohou realizovat samotní občané (pozemní práce, úklid, sázení stromů, natírání, malování apod.).

Popis cílů metody

Zjistit stávající využívání řešeného prostranství, názory obyvatel na něj a názory na možná zlepšení prostranství tak, aby výstupy projektu i realizace co nejvíce odpovídaly potřebám jeho uživatelů.

Cílová skupina

Všichni uživatelé místa: lidé žijící v jeho okolí, procházející se zde, navštěvující místo apod. Při plánování je nutné myslet na potřeby všech potenciálních skupin – senioři, lidé v produktivním věku, maminky, mládež, děti, handicapovaní, sportovci, kulturní organizace, majitelé okolních domů (restaurace, školy, úřady apod.).

Kroky

 1. Výběr jasně definovaného prostoru pro plánování dle potřeb komunity
 2. Ošetření majetkoprávních záležitostí, investic, zodpovědnosti jednotlivých partnerů projektu
 3. Ustavení pracovní skupiny projektu
 4. Odsouhlasení plánu zapojení veřejnosti (harmonogram a použité techniky)
 5. Předběžné analýzy dle výběru (mapování, trasování, rozhovory, anketa aj.)
 6. Sběr námětů na využití prostranství různými metodami dle výběru (viz výše)
 7. Organizace plánovací dílny zaměřené na finalizaci analýz a definování potřeb uživatelů
 8. Jako součást dílny je možný výběr priorit pro území a formou práce se slepou mapou i jejich rozvržení v prostoru
 9. Zpracování výstupů všech analýz a námětů pro projekt, předání podkladů architektovi
 10. Informování o výsledcích plánování, lhůta pro připomínkování
 11. Prezentace studie (ve variantách) navržené architektem
 12. Sběr závěrečných připomínek, zpracování projektu a jeho zveřejnění
 13. Výběr prací pro dobrovolníky, realizace dílčích úprav za účasti veřejnosti

Zdroje a pomůcky

 • Organizační tým
 • Facilitátor a zapisovatel
 • Mapové podklady
 • Finanční a věcné zdroje na realizaci výsledného projektu
 • Místnost pro plánování
 • Flipchart, papíry, fixy, slepé mapy, postity, lepítka pro bodování apod.
 • Drobné občerstvení

Rozšiřující tipy a doporučení

 • Pro plánování s veřejností je dobré vybrat si projektanta/architekta, který je srozuměn s nároky a principy tohoto procesu a který je komunikativní a ochotný vysvětlit své vlastní názory.
 • Do plánování se pokud možno nepouštějte bez toho, aniž byste měli zajištěny alespoň minimální zdroje na realizaci projektu. Plánování bez realizace je pro účastníky procesu demotivující.

Příklady, zkušenosti, literatura apod. 

 • Lenda Chaloupkova, H., 2000: Moje obec, moje město – věc veřejná? Techniky k zapojování veřejnosti do plánovacích procesů. Nadace VIA, Praha
 • Mikova, K.; Paulikova, M.; Pauliniova, Z., 2010: Verejne priestory. Nadacia Ekopolis, Banska Bystrica
 • Nadace Partnerství , 2013, Prostory – průvodce tvorbou a obnovou veřejných prostranství, Nadace Partnerství, Brno
 • Nadace Partnerství, 2003: Plánovací víkend: Příručka pro společné plánování veřejných prostranství. Nadace Partnerství, Brno
 • Nadace Partnerství, 2003: Utváření místa: Příručka k vytváření kvalitních veřejných prostranství. Nadace Partnerství, Brno
 • Wates, N., 2000: The Community Planning Handbook. Earthscan Publications Limited, London
 • Wates, N., 1999: Akční plánování. Nadace Partnerství, Brno
 • Nadace VIA - Místo, kde žijeme
 • Nadace Partnerství - Kvalitní veřejné prostory
Export do PDF
 • Plánování veřejných prostranství

  Konkrétní veřejná prostranství, případně větší území  

 • Velká náročnost

  Jsou zapotřebí zkušený facilitátor, architekt respektující principy této metody (práce s veřejností) a prostředky na realizaci naplánovaných změn.

 • Určeno až pro stovky účastníků

  10 - 200

 • Realizace do 12 měsíců

  • 3 hodiny pro jednu plánovací dílnu
  • 1-2 roky pro případ zapojení veřejnosti i do samotné realizace prostranství
 • Vyzkoušeno v ČR

  Metody plánování tvorby a obnovy veřejných prostranství využívá ke komunikaci s veřejností například Centrum pro komunitní práci.

 • Návaznost na jiné metody

  Plánování veřejných prostranství se dá doplnit a kombinovat s řadou metod – „city walk“, „mapy vnímání místa“, „bezpečné cesty do škol“ apod. 

Diskuze k metodě

:

:

:

Captcha Image Jiný obrázek

binsnef | 08.12.2018 14:35

FIFA 19 / FUT 19 HACK FREE Mobile Hack KostenLOS ** JETZT (FIFA 19 MOBILE HACK FREE)

web page


USA UK ALL COUNTRIES!!!]] Fifa 19 Mobile Hack .DE - .CH FREE APP OR ONLINE

Fut 19 Generator Ios Android 2019
Fifa Mobile Mod Apk Android 2019
Fifa 19 Free Coins No Human Verification 2019
Fifa Mobile Mod Apk Unlimited Money 2019
How To Get Unlimited Coins In Fifa Mobile No Verification 2019
Fifa Mobile Apk 2019
Fifa Mobile Hack 19
Fifa 19 Ultimate Team Hack 2019
Fifa Mobile 19 Hack No Human Verification 2019
Fifa Mobile Redeem Code 2019
Fifa 19 Coin Generator No Survey 2019
Fifa Mobile Mod Apk Unlimited Coins Download 2019
Fifa Mobile Hack 2019
Fifa Mobile Hack Online 2019
Fifa Mobile Hack Online 2019

binsnef | 08.12.2018 14:35

FIFA 19 / FUT 19 HACK FREE Mobile Hack KostenLOS ** JETZT (FIFA 19 MOBILE HACK FREE)

web page


USA UK ALL COUNTRIES!!!]] Fifa 19 Mobile Hack .DE - .CH FREE APP OR ONLINE

Fut 19 Generator Ios Android 2019
Fifa Mobile Mod Apk Android 2019
Fifa 19 Free Coins No Human Verification 2019
Fifa Mobile Mod Apk Unlimited Money 2019
How To Get Unlimited Coins In Fifa Mobile No Verification 2019
Fifa Mobile Apk 2019
Fifa Mobile Hack 19
Fifa 19 Ultimate Team Hack 2019
Fifa Mobile 19 Hack No Human Verification 2019
Fifa Mobile Redeem Code 2019
Fifa 19 Coin Generator No Survey 2019
Fifa Mobile Mod Apk Unlimited Coins Download 2019
Fifa Mobile Hack 2019
Fifa Mobile Hack Online 2019
Fifa Mobile Hack Online 2019

binsnef | 08.12.2018 14:29

FIFA 19 / FUT 19 HACK FREE Mobile Hack KostenLOS ** JETZT (FIFA 19 MOBILE HACK FREE)

fifa 19 coins free


USA UK ALL COUNTRIES!!!]] Fifa 19 Mobile Hack .DE - .CH FREE APP OR ONLINE

Fifa 19 Coins Pc Free 2019
How To Use Fifa Mobile Cheat Codes 2019
Fifa Mobile All Codes 2019
Fifa Mobile Hack 2019 Without Human Verification 2019
Fifa Mobile Mod Apk Unlimited Money 2019
Fifa Coins 19 Free
Fifa 19 Coins Generator 2019
Fifa Mobile 19 Hack Download 2019
Fifa 19 Coin Generator No Survey 2019
Fifa 19 Ultimate Team Hack 2019
Fifa Mobile Hack 19
Fut 19 Cheats Free Coins 2019
Fifa Mobile 19 Mod Apk Unlimited Money 2019
Fifa Mobile 19 Hack
Fifa Mobile Hack Without Human Verification Android 2019

binsnef | 08.12.2018 14:28

FIFA 19 / FUT 19 HACK FREE Mobile Hack KostenLOS ** JETZT (FIFA 19 MOBILE HACK FREE)

fifa 19 coins free


USA UK ALL COUNTRIES!!!]] Fifa 19 Mobile Hack .DE - .CH FREE APP OR ONLINE

Fifa 19 Coins Pc Free 2019
How To Use Fifa Mobile Cheat Codes 2019
Fifa Mobile All Codes 2019
Fifa Mobile Hack 2019 Without Human Verification 2019
Fifa Mobile Mod Apk Unlimited Money 2019
Fifa Coins 19 Free
Fifa 19 Coins Generator 2019
Fifa Mobile 19 Hack Download 2019
Fifa 19 Coin Generator No Survey 2019
Fifa 19 Ultimate Team Hack 2019
Fifa Mobile Hack 19
Fut 19 Cheats Free Coins 2019
Fifa Mobile 19 Mod Apk Unlimited Money 2019
Fifa Mobile 19 Hack
Fifa Mobile Hack Without Human Verification Android 2019

binsnef | 08.12.2018 14:28

FIFA 19 / FUT 19 HACK FREE Mobile Hack KostenLOS ** JETZT (FIFA 19 MOBILE HACK FREE)

fifa 19 coins free


USA UK ALL COUNTRIES!!!]] Fifa 19 Mobile Hack .DE - .CH FREE APP OR ONLINE

Fifa 19 Coins Pc Free 2019
How To Use Fifa Mobile Cheat Codes 2019
Fifa Mobile All Codes 2019
Fifa Mobile Hack 2019 Without Human Verification 2019
Fifa Mobile Mod Apk Unlimited Money 2019
Fifa Coins 19 Free
Fifa 19 Coins Generator 2019
Fifa Mobile 19 Hack Download 2019
Fifa 19 Coin Generator No Survey 2019
Fifa 19 Ultimate Team Hack 2019
Fifa Mobile Hack 19
Fut 19 Cheats Free Coins 2019
Fifa Mobile 19 Mod Apk Unlimited Money 2019
Fifa Mobile 19 Hack
Fifa Mobile Hack Without Human Verification Android 2019

binsnef | 08.12.2018 14:17

FIFA 19 / FUT 19 HACK FREE Mobile Hack KostenLOS ** JETZT (FIFA 19 MOBILE HACK FREE)

website


USA UK ALL COUNTRIES!!!]] Fifa 19 Mobile Hack .DE - .CH FREE APP OR ONLINE

Fifa Mobile Hack 19
Fifa Mobile Mod Apk 2019
Fifa Mobile Cheats No Human Verification 2019
Fifa Mobile 19 Hack Without Human Verification Android 2019
Fifa Mobile 19 Hack Without Human Verification Android 2019
Fifa Mobile 19 Hack Without Human Verification Android 2019
Fifa Mobile 19 Mod Apk Unlimited Money 2019
Fifa Mobile Redeem Code 2019
Fifa Mobile Cheats 2019
Fifa Mobile Hack Without Human Verification 2019
Fifa Mobile Cheats No Human Verification 2019
Fut 19 Generator 2019
Fifa Coins 19 Free
Fifa Mobile 19 Mod Apk Download 2019
Free Fifa 19 Coins No Verification 2019

binsnef | 08.12.2018 14:17

FIFA 19 / FUT 19 HACK FREE Mobile Hack KostenLOS ** JETZT (FIFA 19 MOBILE HACK FREE)

website


USA UK ALL COUNTRIES!!!]] Fifa 19 Mobile Hack .DE - .CH FREE APP OR ONLINE

Fifa Mobile Hack 19
Fifa Mobile Mod Apk 2019
Fifa Mobile Cheats No Human Verification 2019
Fifa Mobile 19 Hack Without Human Verification Android 2019
Fifa Mobile 19 Hack Without Human Verification Android 2019
Fifa Mobile 19 Hack Without Human Verification Android 2019
Fifa Mobile 19 Mod Apk Unlimited Money 2019
Fifa Mobile Redeem Code 2019
Fifa Mobile Cheats 2019
Fifa Mobile Hack Without Human Verification 2019
Fifa Mobile Cheats No Human Verification 2019
Fut 19 Generator 2019
Fifa Coins 19 Free
Fifa Mobile 19 Mod Apk Download 2019
Free Fifa 19 Coins No Verification 2019

binsnef | 08.12.2018 02:30

https://billscheatworld.com/free-instagram-followers-generator-online/Now i am considering the brand and I want to watch it on Instagram, but I can not find her account. I like photographs of the products that she presents on her profile, but My spouse and i is unable to quickly go through her online shop. See what to do to avoid such situations.

When we create a company account on Instagram, the application requires all of us to fill in a few headings. Probably almost all of you will explain that setting up up a profile is very easy, and then the real stairs start - searching for ideas and photographing products, and finally selling them. Even so, these first steps are among the most important.

When it comes to profile photos, there is one dominant craze. Most Instagram companies, like Facebook, choose their emblem for the profile picture. This is probably because when we search for Instagram accounts, we only see a tiny circle, and the logo is after all a characteristic indication that we are able to recognize them and quickly reach the brand's profile.

If we are lucky that the supporter wants to find the brand itself in the application search engine, first of all we ought to be thankful to him, and second of all, we should make it as easy as possible for him. Consequently, really best if we give up dots, dashes or underscores. A primary reason was Net-a-porter. The North american online store resigned from underlining in the subject on Instagram, even though it is even in the official name.

Nevertheless, there are cases when we are "forced" to use the punctuation symbol. However, we give up dots and pauses, because we noticed that Instagram is the most popular highlight. We make use of it when, for example, we want to emphasize that the account we are creating is the official account of the trademark or when we must explain that it is a profile for Poland.


INSTAGRAM FOLLOWERS GENERATOR NO SURVEY 2019
INSTAGRAM FOLLOWERS HACK WITHOUT HUMAN VERIFICATION 2019
1000 FREE INSTAGRAM FOLLOWERS 2019
INSTAGRAM FOLLOWERS WITHOUT HUMAN VERIFICATION AND SURVEY 2019
INSTAGRAM FOLLOWERS GENERATOR APK 2019
INSTAGRAM FOLLOWERS CHEAT 2019
INSTAGRAM FOLLOWERS NO SURVEY NO VERIFICATION 2019
INSTAGRAM GENERATOR 2018
FREE INSTAGRAM FOLLOWERS HACK WITHOUT SURVEY 2019
FREE INSTAGRAM FOLLOWERS NO SURVEY OR DOWNLOAD WEBSITE 2019
FREE INSTAGRAM FOLLOWERS NO SURVEY FAST 2019
FREE INSTAGRAM FOLLOWERS INSTANTLY 2019
FREE INSTAGRAM FOLLOWERS NO SURVEY NO HUMAN VERIFICATION 2019
FREE INSTAGRAM FOLLOWERS NO VERIFICATION OR SURVEY 2019
FREE 1000 INSTAGRAM FOLLOWERS NO HUMAN VERIFICATION 2019
INSTAGRAM FOLLOWERS WITHOUT HUMAN VERIFICATION AND SURVEY FREE 2019
FREE INSTAGRAM FOLLOWERS NO SURVEY NO DOWNLOAD NO HUMAN VERIFICATION
FREE INSTAGRAM FOLLOWERS NO SURVEY NO HUMAN VERIFICATION 2019

binsnef | 08.12.2018 02:30

https://billscheatworld.com/free-instagram-followers-generator-online/Now i am considering the brand and I want to watch it on Instagram, but I can not find her account. I like photographs of the products that she presents on her profile, but My spouse and i is unable to quickly go through her online shop. See what to do to avoid such situations.

When we create a company account on Instagram, the application requires all of us to fill in a few headings. Probably almost all of you will explain that setting up up a profile is very easy, and then the real stairs start - searching for ideas and photographing products, and finally selling them. Even so, these first steps are among the most important.

When it comes to profile photos, there is one dominant craze. Most Instagram companies, like Facebook, choose their emblem for the profile picture. This is probably because when we search for Instagram accounts, we only see a tiny circle, and the logo is after all a characteristic indication that we are able to recognize them and quickly reach the brand's profile.

If we are lucky that the supporter wants to find the brand itself in the application search engine, first of all we ought to be thankful to him, and second of all, we should make it as easy as possible for him. Consequently, really best if we give up dots, dashes or underscores. A primary reason was Net-a-porter. The North american online store resigned from underlining in the subject on Instagram, even though it is even in the official name.

Nevertheless, there are cases when we are "forced" to use the punctuation symbol. However, we give up dots and pauses, because we noticed that Instagram is the most popular highlight. We make use of it when, for example, we want to emphasize that the account we are creating is the official account of the trademark or when we must explain that it is a profile for Poland.


INSTAGRAM FOLLOWERS GENERATOR NO SURVEY 2019
INSTAGRAM FOLLOWERS HACK WITHOUT HUMAN VERIFICATION 2019
1000 FREE INSTAGRAM FOLLOWERS 2019
INSTAGRAM FOLLOWERS WITHOUT HUMAN VERIFICATION AND SURVEY 2019
INSTAGRAM FOLLOWERS GENERATOR APK 2019
INSTAGRAM FOLLOWERS CHEAT 2019
INSTAGRAM FOLLOWERS NO SURVEY NO VERIFICATION 2019
INSTAGRAM GENERATOR 2018
FREE INSTAGRAM FOLLOWERS HACK WITHOUT SURVEY 2019
FREE INSTAGRAM FOLLOWERS NO SURVEY OR DOWNLOAD WEBSITE 2019
FREE INSTAGRAM FOLLOWERS NO SURVEY FAST 2019
FREE INSTAGRAM FOLLOWERS INSTANTLY 2019
FREE INSTAGRAM FOLLOWERS NO SURVEY NO HUMAN VERIFICATION 2019
FREE INSTAGRAM FOLLOWERS NO VERIFICATION OR SURVEY 2019
FREE 1000 INSTAGRAM FOLLOWERS NO HUMAN VERIFICATION 2019
INSTAGRAM FOLLOWERS WITHOUT HUMAN VERIFICATION AND SURVEY FREE 2019
FREE INSTAGRAM FOLLOWERS NO SURVEY NO DOWNLOAD NO HUMAN VERIFICATION
FREE INSTAGRAM FOLLOWERS NO SURVEY NO HUMAN VERIFICATION 2019

binsnef | 08.12.2018 02:04

https://billscheatworld.com/free-instagram-followers-generator-online/Now i am enthusiastic about the brand and I want to watch it on Instagram, but I can not find her account. I like images of the products that she presents on her profile, but My spouse and i is unable to quickly go through her web shop. See what to do to avoid such situations.

When we create a company account on Instagram, the application requires all of us to fill in a few headings. Probably almost all of you will explain that establishing up a profile is very easy, and then the real stairs start - searching for ideas and photographing products, and finally selling them. Even so, these first steps are among the most important.

When it comes to profile photos, there is one dominant tendency. Most Instagram companies, like Facebook, choose their company logo for the profile picture. This is probably because when we search for Instagram accounts, we only see a tiny circle, and the logo is after all a characteristic signal that we are able to recognize them and quickly reach the brand's profile.

If we are lucky that the lover wants to find the brand itself in the application search engine, first of all we ought to be pleased to him, and second, we should make it as easy as possible for him. Consequently, really best if we give up dots, dashes or underscores. A primary reason was Net-a-porter. The North american online store resigned from underlining in the subject on Instagram, even though it is even in the official name.

Nevertheless, there are cases when we are "forced" to use the punctuation symbol. However, we give up dots and pauses, because we noticed that Instagram is the most popular highlight. We make use of it when, for example, we want to emphasize that the account we are creating is the official account of the trademark or when we must mention that it is a profile for Poland.


INSTAGRAM FOLLOWERS GENERATOR NO SURVEY 2019
INSTAGRAM FOLLOWERS HACK WITHOUT HUMAN VERIFICATION 2019
1000 FREE INSTAGRAM FOLLOWERS 2019
INSTAGRAM FOLLOWERS WITHOUT HUMAN VERIFICATION AND SURVEY 2019
INSTAGRAM FOLLOWERS GENERATOR APK 2019
INSTAGRAM FOLLOWERS CHEAT 2019
INSTAGRAM FOLLOWERS NO SURVEY NO VERIFICATION 2019
INSTAGRAM GENERATOR 2018
FREE INSTAGRAM FOLLOWERS HACK WITHOUT SURVEY 2019
FREE INSTAGRAM FOLLOWERS NO SURVEY OR DOWNLOAD WEBSITE 2019
FREE INSTAGRAM FOLLOWERS NO SURVEY FAST 2019
FREE INSTAGRAM FOLLOWERS INSTANTLY 2019
FREE INSTAGRAM FOLLOWERS NO SURVEY NO HUMAN VERIFICATION 2019
FREE INSTAGRAM FOLLOWERS NO VERIFICATION OR SURVEY 2019
FREE 1000 INSTAGRAM FOLLOWERS NO HUMAN VERIFICATION 2019
INSTAGRAM FOLLOWERS WITHOUT HUMAN VERIFICATION AND SURVEY FREE 2019
FREE INSTAGRAM FOLLOWERS NO SURVEY NO DOWNLOAD NO HUMAN VERIFICATION
FREE INSTAGRAM FOLLOWERS NO SURVEY NO HUMAN VERIFICATION 2019