Plánování tvorby a obnovy veřejných prostranství


V ČR zatím nejčastější způsob zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů. Je to dáno grantovou podporou takovýchto projektů (Nadace Via, Nadace Partnerství, Nadace Proměny), ale také tím, že hmatatelný výsledek diskuze lze v relativně krátké době (roku až dvou) vidět. To je velmi motivující prvek při posilování důvěry v participativní procesy. Při zapojení veřejnosti do plánování veřejných prostranství se dá využít řada technik, které mohou mít své uplatnění i v jiných participativních projektech.

Jde o komplexní metodu - složenou z různých mezikroků - byly a jsou pro ni užívány různé názvy. Dříve se používal termín Plánovací víkend či Akční plánování. Rovněž se užívá termín Utváření místa aj. Námi předkládaný název a postupy jsou souhrnem zkušeností užívanými v ČR v poslední době. 

Popis

Příprava projektu veřejného prostranství začíná obvykle analýzami. Ty mohou probíhat formou pozorování a mapování chování uživatelů místa, rozhovorů s uživateli, komentovanou obchůzkou místa, formou ankety i části samotné plánovací dílny. Obsahem analýz je obvykle mapování problémů místa, silných stránek místa (hodnot území, které mají být zachovány nebo posíleny) a aktivit, které uživatelé realizují.

V následné fázi uživatelé místa definují očekávaný charakter místa, aktivity, které by zde chtěli realizovat a podmínky, které k tomu potřebují. Tato část může opět proběhnout formou rozhovorů, ankety, plánovací dílny nebo v časové následnosti všemi těmito formami. Plánovací dílna poté může posloužit kromě analýz a mapování potřeb k výběru prioritních aktivit a promýšlení, jak tyto aktivity v prostoru rozložit tak, aby prostranství utvářelo smysluplný celek.

Po takto definovaných požadavcích ze strany uživatelů následuje zpracování studie (případně ve variantách), která je opět předložena veřejnosti na veřejném setkání. Jeho závěry slouží k dopracování projektu pro realizační fázi. V rámci výstavby prostranství je možné vytipovat práce, které mohou realizovat samotní občané (pozemní práce, úklid, sázení stromů, natírání, malování apod.).

Popis cílů metody

Zjistit stávající využívání řešeného prostranství, názory obyvatel na něj a názory na možná zlepšení prostranství tak, aby výstupy projektu i realizace co nejvíce odpovídaly potřebám jeho uživatelů.

Cílová skupina

Všichni uživatelé místa: lidé žijící v jeho okolí, procházející se zde, navštěvující místo apod. Při plánování je nutné myslet na potřeby všech potenciálních skupin – senioři, lidé v produktivním věku, maminky, mládež, děti, handicapovaní, sportovci, kulturní organizace, majitelé okolních domů (restaurace, školy, úřady apod.).

Kroky

 1. Výběr jasně definovaného prostoru pro plánování dle potřeb komunity
 2. Ošetření majetkoprávních záležitostí, investic, zodpovědnosti jednotlivých partnerů projektu
 3. Ustavení pracovní skupiny projektu
 4. Odsouhlasení plánu zapojení veřejnosti (harmonogram a použité techniky)
 5. Předběžné analýzy dle výběru (mapování, trasování, rozhovory, anketa aj.)
 6. Sběr námětů na využití prostranství různými metodami dle výběru (viz výše)
 7. Organizace plánovací dílny zaměřené na finalizaci analýz a definování potřeb uživatelů
 8. Jako součást dílny je možný výběr priorit pro území a formou práce se slepou mapou i jejich rozvržení v prostoru
 9. Zpracování výstupů všech analýz a námětů pro projekt, předání podkladů architektovi
 10. Informování o výsledcích plánování, lhůta pro připomínkování
 11. Prezentace studie (ve variantách) navržené architektem
 12. Sběr závěrečných připomínek, zpracování projektu a jeho zveřejnění
 13. Výběr prací pro dobrovolníky, realizace dílčích úprav za účasti veřejnosti

Zdroje a pomůcky

 • Organizační tým
 • Facilitátor a zapisovatel
 • Mapové podklady
 • Finanční a věcné zdroje na realizaci výsledného projektu
 • Místnost pro plánování
 • Flipchart, papíry, fixy, slepé mapy, postity, lepítka pro bodování apod.
 • Drobné občerstvení

Rozšiřující tipy a doporučení

 • Pro plánování s veřejností je dobré vybrat si projektanta/architekta, který je srozuměn s nároky a principy tohoto procesu a který je komunikativní a ochotný vysvětlit své vlastní názory.
 • Do plánování se pokud možno nepouštějte bez toho, aniž byste měli zajištěny alespoň minimální zdroje na realizaci projektu. Plánování bez realizace je pro účastníky procesu demotivující.

Příklady, zkušenosti, literatura apod. 

 • Lenda Chaloupkova, H., 2000: Moje obec, moje město – věc veřejná? Techniky k zapojování veřejnosti do plánovacích procesů. Nadace VIA, Praha
 • Mikova, K.; Paulikova, M.; Pauliniova, Z., 2010: Verejne priestory. Nadacia Ekopolis, Banska Bystrica
 • Nadace Partnerství , 2013, Prostory – průvodce tvorbou a obnovou veřejných prostranství, Nadace Partnerství, Brno
 • Nadace Partnerství, 2003: Plánovací víkend: Příručka pro společné plánování veřejných prostranství. Nadace Partnerství, Brno
 • Nadace Partnerství, 2003: Utváření místa: Příručka k vytváření kvalitních veřejných prostranství. Nadace Partnerství, Brno
 • Wates, N., 2000: The Community Planning Handbook. Earthscan Publications Limited, London
 • Wates, N., 1999: Akční plánování. Nadace Partnerství, Brno
 • Nadace VIA - Místo, kde žijeme
 • Nadace Partnerství - Kvalitní veřejné prostory
Export do PDF
 • Plánování veřejných prostranství

  Konkrétní veřejná prostranství, případně větší území  

 • Velká náročnost

  Jsou zapotřebí zkušený facilitátor, architekt respektující principy této metody (práce s veřejností) a prostředky na realizaci naplánovaných změn.

 • Určeno až pro stovky účastníků

  10 - 200

 • Realizace do 12 měsíců

  • 3 hodiny pro jednu plánovací dílnu
  • 1-2 roky pro případ zapojení veřejnosti i do samotné realizace prostranství
 • Vyzkoušeno v ČR

  Metody plánování tvorby a obnovy veřejných prostranství využívá ke komunikaci s veřejností například Centrum pro komunitní práci.

 • Návaznost na jiné metody

  Plánování veřejných prostranství se dá doplnit a kombinovat s řadou metod – „city walk“, „mapy vnímání místa“, „bezpečné cesty do škol“ apod. 

Diskuze k metodě

:

:

:

Captcha Image Jiný obrázek

EllLyMN | 06.08.2019 22:34

Plavix Levitra Bucodispersable Precio cialis Cialis 5mg Prix En Pharmacie

MSNYCFoolo | 05.08.2019 02:26

Are you an active individual and also you do not have enough time for cleaning? It is for you that we provide the housemaid solution (incoming cleaning lady).

We will certainly pick an expert cleaning service to carry out cleaning on-site in NY. We will certainly assist address the problem of cleansing as efficiently as possible, profitable and also immediately.

An application for calling house maids is completed within 30-60 minutes, depending upon where the cleaning specialist lies closest to the place of work.

Pursuing cleanliness and also order takes our priceless hours as well as minutes daily. We will happily tackle your cares - in the part that concerns the tidiness and also order in the house. Appreciate spare time, fun as well as fraternizing your liked ones, and also house cleaning solution Staten Island will make sure to save you from day-to-day problems! Our maid New York City will get to your convenience, clean up as well as go. You no longer need to respect tidiness, you can hang around on yourself!

You do not have sufficient time to take notice of such bothersome trifles, like dust built up on the shelves or a discolored mirror, and it is from these trifles that the general kind of living and our wellness are created. That is why relying on housemaid solution NJ to cleanse your area you get maximum outcomes with minimal expenditure of your time and money. We are totally in charge of the safety of your home as well as ensure the high quality of our [url=https://maidservicenyc.pro/]maid service nyc[/url].

EROPrabase | 03.08.2019 18:20

Our showroom works in New York. Masseuses Sydney -
massage in ny

EllLyMN | 01.08.2019 14:43

Bronchial Infection Amoxicillin cialis 5mg best price Amoxil Side Effects In Dogs

MMFoolo | 01.08.2019 05:09

Do you intend to always have ideal tidiness and order in your apartment or condo? Do you have time to tidy on your own? Will you have to move or have you just recently finished repairs? Concur that to create convenience in your house without a correct degree of tidiness is fairly tough.
Cleaning a house is an intricate procedure that requires not only effort yet likewise time, which everybody lacks a lot. Our business provides you to utilize special solutions to restore order in your home or apartment or condo on extremely desirable terms. Many thanks to the fantastic experience as well as professionalism and trust of the professionals, your lodging will be immaculately tidy.
Contact us as well as we will clean your house or private home!
Turning to us, you can be sure that our house maid solution NY is an worker with long-term home and also living in NYC, that will properly clean up the apartment or condo and fulfill all household jobs.
We comply with the legislation, therefore we do not admit to the team of our company persons who are not registered in the country. house maid service NY that are not citizens of our state can not operate in our company.
The maids NY residence service is CHEAP!

All you need to do in order to invite the housemaid to your home is to leave a request to our phone managers. Afterwards, tidiness and also order will certainly settle in your house!

High-Quality household chemicals as well as technological devices that is required for cleaning, our inbound maid, and now you're assistant will bring with her.
All house cleaners strictly observe privacy and know the policies and also norms of behavior and communication in the family with the company. They are constantly accountable as well as executive.

Order the services of a housekeeper! Rid yourself of tiring research and take some time for yourself and also your loved ones!

Foolo | 31.07.2019 11:35

Наша компания исполняет свою работу по реконструкции и очистки водопроводов современным способом гидродинамической очистки на новейшем оборудовании. Использование этого вида обеспечивает возобновление параметров труб к начальному уровню, убавляются расходы электричества на 10%, растет продолжительность эксплуатации трубопровода на двадцать лет до капитального ремонта, увеличиваются промежутки между профилактическим сервисом.
Проводим любые работы, к примеру:
Аварийный ремонт наружного водопровода-восстановление рабочего состояния в течение 24 часов.

Зачем предпочитают эту компанию?
Великий стаж работы - более сотни восстановленных очистительных сооружений в России и за ее границами, присутствие всех лицензий и разрешений на производство строительно-монтажных и технических процессов, разработка и проектирование экологического, безопасного, энергосберегающего, высокоэффективного оборудования, гарантийное техобслуживание, высококлассный и серьезный штат.

Обсадка труб скважин - Обсадка труб скважин

owaihaxa | 29.07.2019 18:10

http://mewkid.net/order-amoxicillin/ - 18 Buy Amoxicillin Online ton.zskm.participativnimetody.cz.oxr.vh http://mewkid.net/order-amoxicillin/

Douglasgor | 27.07.2019 07:38

amoxicillin 500mg
amoxicillin
http://amoxicillinc.com/
http://amoxicillinc.com/

Douglasgor | 27.07.2019 04:17

amoxil
amoxicillin 500
http://amoxicillinc.com/
http://amoxicillinc.com/

Douglasgor | 26.07.2019 21:19

amoxil
amoxicillin 500
http://amoxicillinc.com/
http://amoxicillinc.com/