World Café


Metoda „World Café“ umožňuje středním a větším skupinám účastníků sdílet zkušenosti a názory a hledat odpovědi na otázky, které jsou předem definovány. Jde o méně strukturovanou metodu, která může být použita samostatně nebo jako část větší akce či procesu (konference, plánovací setkání apod.)

Popis

Účastníci jsou přivítáni, je jim vysvětlen cíl setkání, klíčové téma a metoda, pomocí které setkání proběhne. Pak jsou rozsazeni k jednotlivým stolkům po 4 - 5 lidech. Za podpory hlavního organizátora (koordinuje průběh celého World Café) si mezi sebou u každého stolku účastníci zvolí facilitátora. Pak je jim prezentována první diskusní otázka a zároveň puštěn hudební doprovod, který časově vymezuje dobu pro diskusi. Účastníci jsou vyzváni, aby po balícím (flipchartovém) papíře kreslili a psali vzkazy pro své následovníky (místa u stolků se časem mění) a facilitátor každé skupiny zaznamenává na papír závěry z diskuse.

Doba trvání dialogu k jedné otázce je cca 20 – 45 minut (může být i kratší). Poté jsou účastníci vybídnuti k výměně „stolku“. Facilitátoři, kteří sedí stále u stejných stolků, seznámí nově příchozí s dosavadními výsledky u svého stanoviště, pak následuje další diskuzní otázka. Účastníci cirkulují po každé otázce. Složení skupin se může měnit. Obvykle bývají 3 – 4 diskuzní kola. Po poslední otázce, resp. po diskuzi k ní, přepíše každý facilitátor spolu s osazenstvem „stolku“ závěry ke každému dotazu a postupně je prezentuje všem. Soupis závěrů je pak předán organizátorům a zpracován do výsledné zprávy.

Popis cílů metody

Metoda má účastníkům umožnit poměrně osobní dialog s lidmi, se kterými se obvykle nesetkávají. Její měkká struktura má umožnit otevřít ještě nezformulované názory, osobní tipy a zkušenosti. Cílem metody není za každou cenu dojít k jasným závěrům, cílům nebo plánům. Slouží spíše jako výměna názorů, rozšíření pohledů na téma. Vítána je účast různých profesí a odborností.

Cílová skupina

Účastníkem může být kdokoliv, kdo se přihlásí na danou akci. Kdo má zájem o téma a chuť nejen poslouchat, ale přispět i vlastním názorem a zkušeností. Omezení je pouze v počtu účastníků a prostoru.

Kroky

 1. Výběr zastřešujícího tématu World Café
 2. Výběr klíčových otázek pro World Café
 3. Prezentace tématu, otázek a metody účastníkům
 4. Položení první otázky, držení časového limitu
 5. Pokyn k přemístění účastníků k dalším stolům (facilitátoři zůstávají)
 6. Pokyn facilitátorům u stolků k zopakování klíčových sdělení předchozí diskuze novým účastníkům u stolku
 7. Položení následující otázky
 8. Dále se body 5. - 7. opakují dle počtu otázek
 9. Závěrečná prezentace klíčových sdělení od všech stolků

Zdroje a pomůcky

 • stolky pro 4-6 osob
 • káva, hrníčky, voda, skleničky
 • hudba, přehrávač hudby a reproduktory
 • balicí papíry nebo papíry na flipchart
 • sady psacích potřeb (pastelky, fixy),
 • počítač a projektor, případně promítací plátno
 • zvonek, budík apod. pro oznámení přesunu

Rozšiřující tipy a doporučení

 • Dobře promyslete téma a otázky k diskuzi vzhledem k očekávanému složení účastníků (otázky mají být inspirativní, motivující)
 • Vytvořte pohostinnou atmosféru, která připomíná kavárnu, nebojte se si trochu hrát (výzdoba kavárny, stolů, příjemná klidná hudba apod.)
 • Podporujte diskuzi a zapojení všech účastníků
 • Pokud by hudba diskuzi rušila, vypněte ji

Příklady, zkušenosti, literatura apod.

Podpůrný web pro využívání metody

Export do PDF
 • Nápady a vize, osobní sdílení zkušeností

 • Základní náročnost

 • Určeno až pro stovky účastníků

  15 - 60 účastníků

 • Do 1 týdne

  1 - 1,5 hodiny

 • Vyzkoušeno v ČR

  Metoda je již delší dobu úspěšně využívána i v ČR. Viz například:
  http://www.brnokulturni.cz/

 • Návaznost na jiné metody

  Metodu lze použít i ve spojení s jinými metodami. Je vhodná jako doplnění aktivit, při kterých se účastníci nemají možnost poznat blíže (strukturovaná setkání s větším počtem účastníků - konference, plánovací setkání apod.). 

Diskuze k metodě

:

:

:

Captcha Image Jiný obrázek