O portálu

Kde to jsem?

Na portálu participativních metod práce s veřejností. Vítejte!

Co je to za portál?

Je to podpůrný nástroj a otevřený participativní prostor. Jeho hlavní část tvoří dvě desítky participativních metod práce s veřejností (PM), které prakticky popisuje a kategorizuje. Nabízíme vám tak prostor k diskuzi, sdílení zkušeností i inspirace. Tyto praktické složky doplňujeme teoretickou obhajobou participace v deliberativní demokracii.

Co je naším cílem?

Shromáždit na jednom místě zajímavé PM využitelné v českém prostředí. Inspirovat, propojovat a sdílet. Nabídnout vám praktickou pomůcku při realizaci participativních přístupů v obci. Tím vším chceme podporovat zapojování veřejnosti do správy věcí veřejných. 

Pro koho je portál určen?

Primární cílovou skupinou jsou lokální političtí reprezentanti, kteří mají chuť přiblížit se občanům a postupovat při rozhodování kooperativně, nikoli konfrontačně. Sloužit může ale i lektorům a školitelům z NNO či státní správy.

Jak ho používat?

Na hlavní stránce najdete přehled karet jednotlivých metod. Každá karta představuje stručný výtah obsahu metody. Pomůže vám vybrat si, kterou metodu si pročíst podrobněji, která by pro vás mohla být tou pravou na ozkoušení ve vaší praxi.

V pravé části karty je základní kategorizace. Berte ji hodně s rezervou, má pomoc jen při základní orientaci. Více se dočtete v detailu metody, kde jsou kategorie upřesněné. I tam je ale třeba předeslat, že každá metody se dá využít různě a nic neplatí všude a závazně. Klíčovou je zelená fajfka „vyzkoušeno v ČR“. Pokud svítí, znamená to, že s konkrétní metodou existuje u nás nějaká konkrétní zkušenost. A je-li zkušenost, bude tu i někdo, na koho se pak můžete obrátit o pomoc či rady...

V detailu každé metody naleznete strukturovaný popis a návod, jak metodu připravit a realizovat. Klíčová je pak diskuze pod metodami. Věříme, že i s vaší pomocí bude brzy plná praktických rad, zkušeností, postřehů a komentářů. Užívání PM bude pro každého dalšího uživatele i díky vám snadnější.

Pokud máte sami nějakou úplně novou metodu, neváhejte nám napsat a dohodneme se na jejím zařazení do základního balíčku. Máte-li jen nějakou variantu, přidejte ji do diskuze pod metodami. Nebo přispějte do inspiromatu.

Jak portál vznikal?

V roce 2012 jsme se v holandské organizaci ProDemos seznámili s jejich verzí webu participativních metod. To nás inspirovalo. Při studijní návštěvě v Haagu jsme pak pochopili, že participace občanů není jen o použitých metodách, ale o celkovém přístupu. O vztahu mezi politickou reprezentací a občany, který je dlouhodobě budován jako kooperativní, nikoli jako konfrontační. Stojí na dlouhodobé důvěře, spolupráci a kvalitní komunikaci. Občané tu vstupují už do samotného procesu tvorby rozhodnutí v obci a nemusí se tak „zpětně bouřit“, když nejsou spokojeni.

Rozhodli jsme se tento přístup dostat i k nám a tady ho podporovat, nabízet a šířit. Nadchla nás myšlenka „osvícených politiků“, kteří mají chuť zkoušet nové věci a podporovat tak aktivní občanskou společnost, což je součást i našeho poslání v COV. Byli jsme si vědomi, že není možné holandský model jen zkopírovat, že ho musíme adaptovat do našich podmínek, aby fungoval. Současně jsme nechtěli vynalézat trakař. Vybrali jsme proto teoretické podklady ze zahraničí a praktické zkušenosti z ČR. To jsme propojili na setkání v Telči v listopadu 2012, kam jsme pozvali zástupce dvou desítek neziskových organizací, lektorů, architektů a dalších lidí, kteří mají s používáním participativních metod zkušenosti.

Společně jsme se snažili zjistit, které ze zahraničních metod mohou fungovat i u nás, za jakých podmínek atd. Výsledkem naší společné participativní práce byla řada popsaných flipchartů, záznamů debat a myšlenek. Ty jsme pak v COV zpracovali a naformulovali základní texty metod. Zkrátka, my jsme položili základy...

...dál už je to na vás!

Další osud portálu už je na vás, milé kolegyně a milí kolegové! Nebojte se ho používat, je tu pro vás! A hlavně - nebojte se participovat! Je to levnější, rychlejší, efektivnější a přispívá to ke kultivaci občanské společnosti a spokojenosti lidí v místě.

Potřebujete pomoc?

Chcete-li pomoc s realizací nějaké metody či zajištěním školení, obraťe se na nás. Zkusíme vám pomoct :-)

Vaše Centrum občanského vzdělávání

Kontakty 


Realizátor projektu:
Centrum občanského vzdělávání
Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Koordinátor a editor portálu:
Ondřej Horák - horak@obcanskevzdelavani.cz

Autor základních textů metod:
Martin Nawrath - martin.nawrath@nap.cz

Partneři projetku:
Eliška Bucvanová (Centrum pro demokratické učení)
Ondřej Císař (Univerzita Karlova)
Petr Čáp (Centrum občanského vzdělávání)
Jakub Deml (Kvas o.s.)
Anna Domingo (ProDemos)
Jana Drochytková
Veronika Endrštová (Člověk v tísni)
Jan Froněk (Centrum pro demokratické učení)
Filip Hotový (Centrum pro demokratické učení)
Tereza Kněžourková (Pražské fórum)
Martin Kossl (NGS)
Tamara Kováčová (EDUin)
Jiří Kulich (Středisko ekolo. výchovy a etiky Rýchory)
Helen Lenda
Ondřej Marek (Centrum pro komunitní práci)
Ondřej Matějka (Antikomplex)
Olga Mourková (Centrum pro komunitní práci)
Martin Nawrath (Nadace Partnerství)
Jiří Pánek (Katedra rozvojových studií, PřF UP Olomouc)
Jaroslav Petřík (Centrum občanského vzdělávání)
Lukáš Policar (INEX-SDA)
Alena Rybníčková (Pražské fórum)
Ondřej Šindelář (Nadace VIA)
Olga Škochová (Kvas o.s.)
Milan Štefanec (NESEHNUTÍ)
Sandra Uličná (Centrum občanského vzdělávání)
Tereza Vávrová (Antikomplex)
Daniela Vítovská (Zahradnická fakulta, MENDELU)
Alena Voráčková (Partnerství o.p.s)
Štěpán Zelinger (Nadace VIA)